ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,876

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8

ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนผีเสื้อ สวนดอกไม้ แหล่งวนเกษตร เส้นทางเดินป่าภายในโครงการไม่มีร้านอาหารบริการ

มีบริการบ้านพักปรับอากาศ ราคา 400-600 บาทและเต๊นท์ หลังละ 200 บาท

ติดต่อขอรายละเอียดและสำรองที่พักได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานจังหวัดโทร. (077) 282175, 344218

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --