ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 875

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

มีเนื้อที่ 265,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ำเฒ่า ในบริเวณอำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ ในอดีตบริเวณเขาช่องช้างเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกเหมืองทวด และค่ายของพรรคคอมมิวนิสต์

-------------------------------------------

 การเดินทาง

1. เส้นทางสู่น้ำตกตาดฟ้า

ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4009 สายอำเภอบ้านนาสาร-สุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 33 กม. จะมีทางแยกเลี้ยวเข้าถนน ร.พ.ช. เข้าสู่น้ำตกประมาณ 13 กม.

-------------------------------------------

 2. เส้นทางสู่น้ำตกเหมืองทวด

มีเส้นทางจากอำเภอบ้านนาสาร 2 เส้นทางคือ เริ่มจากอำเภอบ้านนาสารไปตามทางหลวงแผ่นดินสายนาสาร-บ้านส้อง ประมาณ 12 กม. แล้วแยกไปตามถนนบ้านช่องช้าง-เหมืองทวดประมาณ 8 กม. ซึ่งเส้นทางทั้งสองสายราดยางโดยตลอด

-------------------------------------------

 ท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องเตรียมอุปกรณ์การพักแรมไปเอง รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพักฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-4842, 579-0529

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --