ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 102

หาดม่วงงาม

หาดทรายยาวประมาณ 3 กม. บรรยากาศร่มรื่น ชายหาดสวย เล่นน้ำได้ มีถนนเลียบชายหาด และร้านค้าเล็กๆตามแนวชายหาด

การเดินทาง

อยู่ด้านใต้หาดสทิงพระลงมา 16 กม. เขตตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จากถนนสายสงขลา-สทิงพระ กม.ที่ 18 มีทางเข้าสู่ชายหาด อีกประมาณ 1 กม.