ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 105

หาดทรายแก้ว

อยู่ฝั่งทะเลตรงข้ามกับแหลมสนอ่อน เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 3 กม. ที่ชายหาดแก้วมีที่พักบริการสำหรับนักท่องเที่ยว

การเดินทาง

อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไป 7 กม. ทางสายสงขลา-สทิงพระ ไปอีก 2.5 กม.