ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 104

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง

ตั้งอยู่ในบริเวณเขาน้ำค้าง หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กม. สถาน ที่แห่งนี้รู้จักในนามหมู่บ้านปิยมิตร 5 ในอดีตเป็นหมู่บ้านของบรรดาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หลังจาก การสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ 40 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการสู้ เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนา ชาติไทยเมื่อปี 2530 อุโมงค์แห่งนี้มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ขุดด้วยกำลังคน ใช้เวลา ประมาณ 2 ปี ภายในแบ่งเป็น 3 ช่องทาง ลึก 3 ชั้น มีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นเข้า-ออกได้หลายช่อง ความยาวคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมงค์ประมาณ 1,000 เมตร สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 200 คน ภายในอุโมงค์แบ่งเป็นห้องๆ เช่น ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องวิทยุ ห้องครัว สนามซ้อมยิงปืน ฯลฯ อุโมงค์แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีร้านอาหาร ปัจจุบันการเดินทางไป เยี่ยมชมอุโมงค์แห่งนี้ มีถนนราดยางผ่านเดินทางได้สะดวก