ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 61

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างยังมีน้ำตก 2 แห่งคือ น้ำตกโตนตาดฟ้าและน้ำตกโตนลาดฟ้า การเดินทางไปเยี่ยมชม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ จากอำเภอสะเดาระยะทางประมาณ 26 กม. และจากอำเภอนาทวี ไปตามเส้นทางนาทวี-บ้านประกอบ ระยะทางประมาณ 31 กม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าอำเภอนาทวี โทร (074) 371010