ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,233

วัดคงคาเลียบ

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขวน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายบนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวาวัดคงคาเลียบนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเคารพและนิยมไปนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง