ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 793

คูค่ายพม่า

อยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข 32 เป็นแหล่งชุมชนโบราณ มีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาว รูปร่างคล้ายตัว L กว้างประมาณ 5-15 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร สันิษฐานว่าสร้างขี้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2127 ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ำบางพุทรา เพื่อรวบรวมกำลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยา