ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 648

ศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นโบราณสถานที่ก่ออิฐถือปูนแบบยุโรป เป็นตึกชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก ศาลจังหวัดสิงห์บุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 129 และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นในปี ร.ศ. 130 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2533