ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 175

อ่างเก็บน้ำเขารวก

อ่างเก็บน้ำเขารวก

อ่างเก็บน้ำเขารวก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ใกล้กับวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อน หรือตั้งแคมป์กันในช่วงวันหยุด ช่วงอากาศหนาวจะเงียบสงบ โรแมนติกมาก บริเวณริมอ่างมีบ้านพัก ศาลาอเนกประสงค์ เเละห้องน้ำ ร้านค้าสวัสดิการ คอยให้บริการ เเละยังมีเส้นทางเดินป่าเขาแดง-น้ำตกสามหลั่น ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที

 
อ่างเก็บน้ำเขารวก 

อ่างเก็บน้ำเขารวก