88 สระบุรี ของฝาก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, สระบุรี

 ผลิตภัณฑ์อาหาร และนม

มีผลิตภัณฑ์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก บริษัทเอกชนต่าง ๆ และยังมีเนื้อหวาน เนื้อเค็ม กระหรี่พัฟ ผัก และผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ มะม่วงหนองแซง ส้มเขียวหวาน แตงโม น้อยหน่า ดอกกะหล่ำปลี หาซื้อได้ที่อำเภอมวกเหล็ก และตามท้องตลาดทั่วไป

 

-----------------------------------------------------------------

 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง  

ได้แก่ ผ้าตีนจก ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ของชาวไทยวน มีที่ ตำบลต้นตาล ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย และตำบลหนองแค อำเภอพระพุทธบาท

 

-----------------------------------------------------------------

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

จัดแบ่งประเภทออกเป็น

ประเภทไม้ไผ่ ได้แก่ ตระกร้า ชะลอม และเครื่องจักสานชนิดต่าง ๆ มีที่ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท และตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ

ประเภทเสื่อกก ได้แก่ เสื่อลาย มีที่ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง ตำบลสองคอน ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย และตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์จากครกหิน เครื่องหนังและสินค้าประเภทอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์หินอ่อน กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบ โมเสค และกระดาษ