ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,244

น้ำตกมวกเหล็ก

น้ำตกมวกเหล็ก

น้ำตกมวกเหล็ก เป็นน้ำตกเตี้ยๆ ตั้งอยู่ในสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ต้นน้ำมาจากป่าในอช. เขาใหญ่ ระหว่างทางเดินไปน้ำตกจัดเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ฤาษีผสม เทียนทอง ฯลฯ กระจายสลับกับต้นไม้ใหญ่ เช่น ยางตะแบก แดง เสลา ตีนเป็ด ฯลฯ แต่ละต้นมีป้ายบอกชื่อติดไว้ หลังจากเดินข้ามสะพานแขวนไปแล้วจะเห็นตัวน้ำตก สูงราว 2 ม.กว้าง 10 ม. ไหลเป็นธารน้ำตกลงมาปะทะกับแก่งหินกลางลำธารเป็นชั้นเล็กๆ รอบน้ำตกมีซุ้มให้นั่งพักผ่อนและมีห่วงยางให้เช่าเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ช่วงฤดูฝนน้ำขุ่นและไหลเชี่ยว ไม่เหมาะลงเล่นน้ำ


น้ำตกมวกเหล็ก

น้ำตกมวกเหล็ก