ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,603

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์ แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณปากคลองโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เชื่อว่าเป็นศาลพันท้ายนรสิงห์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นจุดที่เชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต ตัวศาลเดิมนั้นได้ผุพังไปตามกาลเวลาและถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง จึงได้มีการสร้างใหม่ และมีศาลในลักษณะศาลเพียงตาที่มีขา 6 ขา ที่ตั้งอยู่หน้าตัวศาลใหญ่ สร้างโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล เมื่อปี พ.ศ. 2493 จากการที่ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ในปีเดียวกัน รูปเคารพพันท้ายนรสิงห์ในศาลแห่งนี้ สร้างขึ้นจากไม้จันทร์หอม

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
เป็นอีกหนึ่งสถาณที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่บ้านพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต เนื่องจากกรมศิลปากรร่วมด้วยคณาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้งมพบท่อนไม้ท่อนหนึ่ง พร้อมกับไม้ที่ยาวราว 80 เซนติเมตร ที่เชื่อว่าเป็นโขนเรือเอกไชย ซึ่งมีร่องรอยความเสียหาย และเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่า ตรงกับสมัยที่พันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต จึงเชื่อว่าท่อนไม้นั้นเป็นหลักประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และยังมีศาลเจ้าแม่ศรีนวล ผู้ที่เชื่อว่าเป็นภรรยาของพันท้ายนรสิงห์ และมีรูปเหมือนของพระเจ้าเสือและพันท้ายนรสิงห์ที่ทูลขอพระราชทานอาญาโทษประหารชีวิต

ศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้ถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2498 กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ขึ้นอยู่ถัดจากศาลเก่าที่พังลงมาไม่มากนัก โดยกันอาณาบริเวณรอบ ๆ ศาลไว้ประมาณ 100 ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็น "อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์" ภายในศาลมีรูปเคารพของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าของจริงในท่าถือท้ายคัดเรือ ที่สร้างขึ้นและนำมาประดิษฐานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2519

ผู้ที่ศรัทธากราบไหว้พันท้ายนรสิงห์จะเรียกพันท้ายนรสิงห์ด้วยความเคารพว่า "พ่อพันท้าย" และเชื่อว่าสามารถบนบานสักการะขอได้ในทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการเกณฑ์ทหาร ที่บนบานขอแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จ


วิวมุมสูงของศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์ที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ละแม่น้ำ

รถที่มากราบไหว้กันจอดอยู่เยอะเหมือนกัน

เข้ามากราบไหว้บูชา ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

นาเกลือ

ป้ายศษลพันท้ายนรสิงห์

ตลาดใกล้ๆศาลพันท้ายนรสิงห์

ตลาดริมคลอง พ่อพันท้าย

ตลาดพ่อพันท้าย

วันนี้ฝนตกนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะมาก

ศาลาหุ่น

กราบไหว้บูชา

กราบไหว้บูชา ดอกไม้ธูปเทียน

จุดกราบไหว้

ศาลแม่ศรีนวล

กราบไหว้บูชา

ส่วนใหญ่นำไก่มาแก้บน

หลักประหารเดิม

บูชาพ่อพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

หลักประหาร พันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ขึ้นไปกราบไหว้ด้านบน

จุดไหว้

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ประตูทางเข้า

ด้านใน เข้าไปจุดธูปกราบไหว้

ประวัติความเป็นมา

เชคเวลาเปิดปิดสำหรับมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์

จุด คาถาบูชา ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

เรือพันท้ายนรสิงห์

จุดใสพวกมาลัยและห้อยผ้าสี

ศาลพันท้ายนรสิงห์

แม่น้ำข้างๆ

ที่เที่ยวแนะนำ