ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,545

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร มีชื่อเดิมว่า "ศาลเทพเจ้าจอมเมือง" ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ภายในบริเวณป้อมวิเชียรโชฎก ปัจจุบันไม่ปรากฏศาลดังกล่าว จึงได้สร้างศาลหลักเมืองสมุทครสาครแทนศาลเดิม ด้านหลังของศาลจ้าพ่อหลักเมืองยังมีสถานที่ได้ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมความงาม คือ เสาหลักเมืองสมุทราคร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวบ้าน

 

ที่เที่ยวแนะนำ