ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,419

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

อยู่ที่ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง ส่วนวัดอื่นๆ มักเป็นพุทธรามัญ พระยาเพชรพิชัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มีลักษณะสถาปัตยกรรมดีเด่นคือ พระอุโบสถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมอญเก่า ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายคราม ภายในมีพระประธานหล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธปางมารวิชัย พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งามมาก เหนือหน้าต่างมีภาพปริศนาธรรม เป็นศิลปะตะวันตกซึ่งหาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังมีพระมณฑปหลังคามุงด้วยกระเบื้องรางรายรอบด้วยเก๋งจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระปรางค์ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ภายในพระมณฑปมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุข

พระที่ทุกคนมาแล้วต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้

พระที่ทุกคนมาแล้วต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้

ด้านหน้ามีรอยพระพุทธบาท

ด้านหน้ามีรอยพระพุทธบาท

พระฤาษี

พระฤาษี

มุมพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

มุมพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอน ขึ้นทะเบียนกรมศิลป

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอน ขึ้นทะเบียนกรมศิลป

เจ้าแม่กวนอิม ที่ทุกคนแวะมาต้องกราบไหว้ขอพร

เจ้าแม่กวนอิม ที่ทุกคนแวะมาต้องกราบไหว้ขอพร

วัดโปรดเกศเชษฐาราม สวยๆ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม สวยๆ

ด้านบนมีภาพวาดสมัยก่อนบนประตู

ด้านบนมีภาพวาดสมัยก่อนบนประตู

พระที่ทุกคนมาแล้วต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้

พระที่ทุกคนมาแล้วต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้

มุมพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

มุมพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ริมแม่น้ำ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ริมแม่น้ำ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ด้านหน้าพระอุโบสถ

ด้านหน้าพระอุโบสถ

พระอุโบสถที่รอบล้อมไปด้วยน้ำ

พระอุโบสถที่รอบล้อมไปด้วยน้ำ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอุโบสถ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอุโบสถ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอุโบสถ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอุโบสถ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอุโบสถ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอุโบสถ

มุมสูงแม่น้ำเจ้าพระยา

มุมสูงแม่น้ำเจ้าพระยา

มุมสูงจากกล้องโดรน สวยๆ

มุมสูงจากกล้องโดรน สวยๆ

ที่เที่ยวแนะนำ