ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,634

วัดทรงธรรมวรวิหาร

วัดทรงธรรมวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนารามัญนิกาย สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท มีพระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปะรามัญ พระวิหารก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาทำด้วยไม้สัก ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง


พระประทานด้านใน

วิหาร สีสันสวยงามที่วัดพระทรงธรรม

วิหาร สีสันสวยงามที่วัดพระทรงธรรม

เจดีย์มอญและวิหาร

เจดีย์มอญและวิหาร

เจดีย์มอญและวิหาร

เจดีย์มอญและวิหาร

เจดีย์วัดพระทรงธรรม สวยงดงามมาก

เจดีย์วัดพระทรงธรรม สวยงดงามมาก

ประวัติความเป็นมาของวัดทรงธรรมวรวิหาร

ประวัติความเป็นมาของวัดทรงธรรมวรวิหาร

ภาพมุมสูง ทั้งวัด

ภาพมุมสูง ทั้งวัด

วัดทรงธรรมวรวิหาร มุมนี้สวยที่สุด

วัดทรงธรรมวรวิหาร มุมนี้สวยที่สุด

วัดพระทรงธรรม เดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพมาก

วัดพระทรงธรรม เดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพมาก

พระเจดีย์ด้านหน้าวัดพระทรงธรรมวรวิหาร

พระเจดีย์ด้านหน้าวัดพระทรงธรรมวรวิหาร

ที่เที่ยวแนะนำ