ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,720

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางผึ้ง อำเภอพระประแดง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพระอุโบสถและพระวิหารที่งดงาม ในพระอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย อยู่บนบุษบกยอดปรางค์จตุรมุข

ประตูทางเข้าพระอุโบสถ

ประตูทางเข้าพระอุโบสถ

พระพระทานด้านหน้าพระอุโบสถ

พระพระทานด้านหน้าพระอุโบสถ

ประวัติความเป็นมาของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

ประวัติความเป็นมาของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

ซุ้มประตูสีแดงทางเข้า

ซุ้มประตูสีแดงทางเข้า

พระเจดีย์ 3 องค์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

พระเจดีย์ 3 องค์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

มุมสูงด้านบนของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

มุมสูงด้านบนของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

มุมสูงด้านบนของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

มุมสูงด้านบนของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

พระเจดีย์ 3 องค์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

พระเจดีย์ 3 องค์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

กำแพงของพระอุโบสถ

กำแพงของพระอุโบสถ

จุดกราบไหว้ของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

จุดกราบไหว้ของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร  ศิลปกรรมยุคเก่า

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ศิลปกรรมยุคเก่า

พระประทานของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

พระประทานของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วิวด้านหลังเป็นวิว ตึก

วิวด้านหลังเป็นวิว ตึก

พระเจดีย์ สีทอง

พระเจดีย์ สีทอง

แผนที่ของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

แผนที่ของวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

ที่เที่ยวแนะนำ