ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,248

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

อยู่ที่ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2356 เป็นหลักเมืองเก่าของอำเภอพระประแดง ในสมัยเมื่ออำเภอนี้มีฐานะเป็นเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองเคารพนับถือมาก


ป้ายทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ภายในของศาลหลักเมือง

นำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้

มุมด้านนอกของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

 

ที่เที่ยวแนะนำ