ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 8,587

หอชมเมืองสมุทรปราการและอุทยานเรียนรู้

หอชมเมืองสมุทรปราการและอุทยานเรียนรู้

หอชมเมืองสูง 139 เมตร
อาคารพิพิธภัณฑ์เด็กเมืองสมุทรปราการ
อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองสมุทรปราการ
ห้องสมุดเมืองสมุทรปราการ
แนวคิดการออกแบบพิพิธภัณฑ์เด็ก เน้นการออกแบบที่มีสีสันสดใส ทันสมัย ให้เด็กและเยาวชน มีความรู้สึกเหมือนกำลังเข้าชม “สวนสนุกแห่งการเรียนรู้” เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในลักษณะสาระบันเทิง พร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กและเยาวชน


แนวคิดการออกแบบพิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ เน้นการออกแบบ แบบร่วมสมัย โดยรวบรวมเรื่องราวของสถานที่สำคัญ ข้อมูลบุคคลสำคัญ นำมาจัดแสดง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความเป็นมาของชาวปากน้ำ และร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของสมุทรปราการให้คงอยู่ควบ คู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน

แนวคิดการออกแบบห้องสมุด เพื่อเป็นศุนย์รวมเมล็ดพันธ์แห่งความรู้ประจำจังหวัด แหล่งรวมหนังสือ, ภาพยนตร์, ดนตรี และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เน้นการออกแบบที่สื่อถึงการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธ์ โดยมีถั่วยักษ์กลางห้องเปรียบเสมือนเมล็ดความรู้ขนาดใหญ่ที่กำลังแตกแขนง ความรู้ออกไปตามโซนต่างๆ เน้นสีสันที่สดใส เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การจดจำ และเป็นการจุดประกายความคิดใหม่ๆ ของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บรรยากาศวิวสูง

มองเห็นวิว 360 องศาเลยทีเดียว

มองเห็นวิวสะพาน

บรรยากาศแม่น้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ