ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 109

วัดป่ากุง

วัดป่ากุง

วัดป่ากุง หรือ วัดประชาคมวนาราม เป็นเจดีย์หินที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กันกับพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตามดำริของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่มีความประทับใจจากการเดินทางไปที่เจดีย์บูโรพุทโธ การสร้างเจดีย์หินจึงใช้แบบจำลองมาจากเจดีย์บูโรพุทโธ แต่สร้างด้วยหินทรายทั้งหมด เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย


วัดป่ากุง หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดปะชาคมวนาราม

วัดป่ากุง เป็นเจดีย์หินที่สร้างขึ้นพร้อมกับพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

เป็นการสร้างเจดีย์จำลองจากเจดีย์บูโรพุทโธ

วัดป่ากุง

สร้างขึ้นตามดำริของหลวงปู่ศรี มหาวีโร