การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ร้อยเอ็ด

รถยนต์

ทางที่สะดวกและสั้นที่สุดคือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม ถึงจังหวัดร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดหมอชิต 2 มีรถโดยสารทั้งธรรมดา และปรับอากาศ สอบถามหรือจองตั๋วได้ที่ โทร. 02-8721777 มีกำหนดเวลาออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

รอบเช้า เริ่มเวลา 06.30, 07.45 และ 08.30 น.
รอบเย็น เริ่มเวลา 18.30, 19.40, 21.30 และ 22.40 น.

จากจังหวัดร้อยเอ็ดมากรุงเทพฯ รถออกจากสถานนีขนส่งร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทร. 043-511466

  1. รถถธรรมดา เริ่มเวลา 05.00-21.10 น. ออกทุกๆ 1 ชม. ทุกวัน
  2. รถปรับอากาศ เริ่มเวลา 08.00-21.30 น. ออกทุก ๆ 1 ชม. ทุกวัน

รถไฟ

ต้องไปลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. 1690, 0-2220-4334

เครื่องบิน

สายการบิน นกแอร์ มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 1318 หรือทางเว็บไซต์ www.nokair.co.th
สายการบิน แอร์เอเชียมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-515-9999 หรือทางเว็บไซต์  https://www.airasia.com

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอจังหาร 10 กม.
อำเภอธวัชบุรี 12 กม.
อำเภอศรีสมเด็จ 25 กม.
อำเภอจตุรพักตร์พิมาน 26 กม.
อำเภอเมืองสรวง 26 กม.
อำเภอเสลภูมิ 34 กม.
อำเภออาจสามารถ 34 กม.
อำเภอโพนทอง 47 กม.
อำเภอเกษตรวิสัย 47 กม.
อำเภอสุวรรณภูมิ 52 กม.
อำเภอโพธิ์ชัย 58 กม.
อำเภอพนมไพร 64 กม.
อำเภอหนองพอก 73 กม.
อำเภอเมยวดี 73 กม.
อำเภอโพนทราย 79 กม.
อำเภอปทุมรัตน์ 85 กม.
กิ่งอำเภอเชียงขวัญ 18 กม.
กิ่งอำเภอหนองฮี 76 กม.