ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,348

ผาหมอกมิวาย

ผาหมอกมิวาย

ผาหมอกมิวาย จุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ผืนป่าอนุรักษ์ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตภาคอีสานตอนบน ความอุดมสมบูรณ์และเรื่องราวของผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีของทุกคนกับความงามธรรมชาติ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร


ผาหมอกมิวาย เป็นจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

ผาหมอกมิวาย

อยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ผืนป่าอนุรักษ์

ทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ผาหมอกมิวาย