ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,849

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย มีความกว้าง 101 เมตร ความยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตัวองค์พระธาตุได้แบ่งเป็น 5 ชั้น และได้ตกแต่งลวดลายงามวิจิตรของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่าผสมเป็นศิลปะร่วมสมัยที่หาดูได้ยาก พระมหาเจดีย์ชัยบาดาลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น

บริเวณชั้นที่ 4 ประดิษฐานหลวงปู่ศรี มหาวิโร

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

บรรยากาศภายในวัดจากบริเวณชั้น 5 ของพระเจดีย์

วัดเจดีย์ชัยมงคล

บริเวณวัดเจดีย์ชัยมงคลมีศูนย์ OTOP ให้ทุกคนได้ซื้อของติดมือกลับไปด้วย

ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วิวมุมสูง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วิวมุมสูง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วิวมุมสูง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วิวมุมสูง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล