ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 111

สวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง โดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบของตัวอาคารและจัดเป็นสวนหย่อมพร้อมทั้งจัดให้ มีลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชมอีก 2 จุด มีอุโมงค์แก้ว ผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของ อาคารเป็นบ่อพักน้ำ สำรองพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ด้านหน้าสวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ด้านหน้าสวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เวลา เปิด-ปิด ของสวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เวลา เปิด-ปิด ของสวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด