ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 217

ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด

ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด

ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจะสมปรารถนา เพราะเท่าที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้มีผู้นำเครื่องสักการะและเครื่องเซ่น เช่น หัวหมู เป็ด ไก่ สุรา อาหาร ไปถวายเป็นประจำทุกวัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาวร้อยเอ็ด


เสาหลักเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของประชาชน

คาถาบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองร้อยเอ็ด