ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 549

สมพงภูเขาทอง

สมพงภูเขาทอง

สมพงภูเขาทอง ห่างจากหน่วยพิทักษ์ภูเขาทอง ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา เพียง 100 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด มีต้นสมพงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า กะพงยักษ์ อายุมากกว่า 100 ปี ยืนตระหง่านอยู่ สมพงษ์ต้นนี้ วัดขนาดเส้นรอบวงได้ 25 เมตร ขนาด 27 คนโอบ และมีความสูง 30 เมตร ความสูงของพูพอน หรือรากมหัศจรรย์ถึง 4 เมตร ตั้งอยู่เขต อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
สมพงต้นนี้ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช ทรงเยี่ยมราษฎร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ปัจจุบัน ยังอยู่ในป่าดงดิบสมบูรณ์ และเป็นความภูมิใจของผู้รักป่าและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างทางเดินทางเจอกับเขื่อนเก็

ระหว่างทางเดินทางเจอกับเขื่อนเก็

น้ำในเขื่อน

น้ำในเขื่อน

เดินไปก็จะเจอกับน้ำตกเล็กๆ แต่น้ำเยอะมาก

เดินไปก็จะเจอกับน้ำตกเล็กๆ แต่น้ำเยอะมาก

ถึงจุดต้นกะพง

ถึงจุดต้นกะพง

ถ่ายภาพสมพง

ถ่ายภาพสมพง

ใบไม้ที่บดบังสมพง

ใบไม้ที่บดบังสมพง

ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำ

บรรยากาศร่มรื่น

บรรยากาศร่มรื่น

บรรยากาศร่มรื่น

บรรยากาศร่มรื่น

ที่เที่ยวแนะนำ