สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

นราธิวาส

Imperial Narathivas Hotel

นราธิวาส > แผนที่นราธิวาส > ที่พักนราธิวาส > ร้านอาหาร ของฝาก > การเดินทาง > ประวัติ


 นราธิวาส เทศกาล ประเพณี
นราธิวาส

การแข่งเรือกอและ-เรือยาวหน้าพระที่นั่ง

เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในงานของดีเมืองนรา ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายนของทุกปี ของจังหวัดนราธิวาส โดยจัดให้มีการแข่งเรือกอและขึ้นในลำน้ำบางนรา บริเวณตรงข้ามกับศาลาประชาคม การแข่งเรือนี้จัดเป็นเทศกาลประจำปี ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ เสด็จแปรพระราชฐาน มาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

วันลองกอง

เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ-เรือยาวหน้าพระที่นั่ง โดยจัดขึ้นที่บริเวณศาลาประชาคม เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส กิจกรรมสำคัญในงานรวมไปถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษา การออกร้านจำหน่าย และการประกวดผลลองกอง

งานกระจูด

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ-เรือยาวหน้าพระที่นั่งบริเวณศาลาประชาคม เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ จากกระจูดอันเป็นงานหนึ่งของโครงการศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส เช่น จากหมู่บ้านทอน และบ้านพิกุลทอง เป็นต้น กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งนำมาจากต้นกระจูดอันเป็นวัชพืชในเขตป่าพรุ หรือที่ลุ่มน้ำขังของจังหวัดนราธิวาส ไปจนถึงการนำไปสานเป็นเสื่อลวดลายสวยงามต่างๆ และดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่งดงามแปลกตา อาทิ หมวก กระเป๋าถือ ที่ใส่จดหมาย ฝาชี โป๊ะไฟ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด การจัดประกวด และการออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กระจูดอีกด้วย

งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ

เป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอสุไหงโก-ลก จัดให้มีขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี หรือวันที่ 23 เดือน 3 ของจีน ลักษณะของงานประกอบด้วยขบวนแห่ ภาคพิธีกรรมและภาคมหรสพ สำหรับขบวนแห่นำโดย ขบวนแห่เจ้าแม่แบบการแห่พระจีนทั่วไป ตามด้วยรถบุปผชาติ ขบวนการแสดงรำของโรงเรียนต่างๆ ขบวนเชิดสิงโตและมังกร แห่แหนไปตามถนนสำคัญในเขตเทศบาล ส่วนภาคพิธีกรรม มีการเข้าทรงแสดงอภินิหาร อาทิ การไต่บันไดมีด สำหรับภาคมหรสพมีการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ

 

แผนผัง นราธิวาส
::: ประวัติ
::: ทัวร์นราธิวาส
::: ที่พักนราธิวาส
 

::: เที่ยวนราธิวาส:
::: อำเภอเมืองนราธิวาส
:::
อำเภอระแงะ
:::
อำเภอสุไหงโก-ลก
:::
อำเภอสุไหงปาดี
:::
อำเภอตากใบ

::: อำเภอบาเจาะ
::: การเดินทาง
  ::: แผนที่นราธิวาส
::: เทศกาล
::: ร้านอาหาร
::: ของฝาก

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
 
ท่องเที่ยว