ช้อปปิ้ง

แก้ไข

นราธิวาส ของฝาก

ลองกอง

เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนราธิวาสและปลูกมากที่สุดในประเทศไทย จะมีมาก ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์จากกระจูดและใบปาหนัน เรือกอและจำลอง และผลิตภัณฑ์เซรามิค

 

ผ้าบาติก

แสดงออกถึงความมีศิลปะของภาคใต้ตอนล่าง โดยมีลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งการผลิต ผ้าโสร่งผ้าปาเต๊ะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย

 

ปลากุเราเค็ม

เป็นปลาเค็มที่มีเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยที่สุดของภาคใต้

 

ที่พักแนะนำ