ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 290

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องเชื่อสายจีนจากทุกสารทิศของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนิยมมาท่องเที่ยวและกราบไหว้ สักการะ และ ในทุกๆปีจะมีการจัดงานสมโภชศาลเจ้าแม่ ฯ ขึ้นเป็นประจำ เพราะที่อำเภอสุคิริน เป็นสถานที่เดิมที่ได้ก่อตั้งศาล ฯ
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ตั้งอยู่ที่ บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

บรรไดทางขึ้นมีมังกรด้านข้าง

บรรไดทางขึ้นมีมังกรด้านข้าง

ด้านหน้าของ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ด้านหน้าของ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

บรรยากาศรอบๆ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

บรรยากาศรอบๆ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

รุูปบรรยากาศรอบๆ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

รุูปบรรยากาศรอบๆ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุคิริน

ที่เที่ยวแนะนำ