ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 510

วัดภูเขาทอง สุคิริน

วัดภูเขาทอง สุคิริน

วัดภูเขาทองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่ถูก นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูแผนที่ท่องเที่ยว 3 ภาษา ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ความสวยงามของวัดภูเขาทองแห่งนี้ มีวิวภูเขาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศที่หายากที่จะได้เจอ

วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

รอบๆของวัดภูเขาทอง

รอบๆของวัดภูเขาทอง

ระเบียงใน วัดภูเขาทอง

ระเบียงใน วัดภูเขาทอง

วิวทะเลหมอกล้อมรอบวัดภูเขาทอง

วิวทะเลหมอกล้อมรอบวัดภูเขาทอง

หน้าบรรณ ของ วัดภูเขาทอง

หน้าบรรณ ของ วัดภูเขาทอง

ที่เที่ยวแนะนำ