ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 400

เนินพิศวง สุคิริน

เนินพิศวง สุคิริน

เนินพิศวง ตั้งอยู่ในเขตป่า ฮาลา - บาลา ตั้งอยู่ที่ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีความอุมดมบูรณ์ของธรรมชาติสูง เป็นแหล่งอาหาร ที่พัก ของสัตว์ป่าหลายๆ ชนิด
เนินพิศวง มีความพิเศษที่แตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ ก็คือ เมื่อเรามองด้วยสายตาเปล่าว่า ที่ตรงนี้เป็นทางลาดชัน แล้วลองวางสิ่งของลงไป ตามปกติแล้ว สิ่งของที่เราวางลงไปเมื่อสักครู่จะต้องไหลลงไป แต่...ที่เนินพิศวงแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ หรือ ประหลาดเกิดขึ้น กล่าวคือ ทางลาดชันเมื่อสักครู่ที่เรามองเห็นด้วยสายตาเปล่า ความเป็นจริงแล้วมันเป็นทางลาดลง สิ่งของที่เราวางลงไปเมื่อสักครู่จะไหลย้อนขึ้นมาในทิศทางที่ตรงข้าม ซึ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย

ป้ายของเนินพิศวง สุคิริน

ป้ายของเนินพิศวง สุคิริน

ที่เที่ยวแนะนำ