ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 691

สนามบินนราธิวาส

สนามบินนราธิวาส

ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคมปัจจุบันมีทางวิ่ง 2,500 เมตรเพื่อรองรับอากาศยานลำใหญ่ในอนาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปท่าอากาศยานเมืองญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดรอาระเบีย ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทย
1 สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
2 รถประจำทางทั่วไปและรถลีมูซีน
3 รายชื่อสายการบิน
3.1สายการบินที่เคยทำการบิน
4อ้างอิง
5ดูเพิ่ม
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
ห้องพักผู้โดยสาร
ร้านอาหาร บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสาร
ร้านขายของที่ระลึก บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสาร
ห้องน้ำ - ตั้งอยู่ทั้งสองด้านของชั้น 1 ของสนามบิน
ตู้กดเงินอัตโนมัติ บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสาร
ข้อมูลที่จอดรถ - ลานจอดรถกลางแจ้ง บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร
เคาเตอร์เช็คอิน ไทยแอร์เอเชีย อาร์แอร์ไลน์ การบินไทย และ การบินไทยสมายล์ - ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
รถประจำทางทั่วไปและรถลีมูซีน[แก้]
จากท่าอากาศยานนราธิวาส – ตัวเมืองนราธิวาส - ขนส่งนราธิวาส
จากท่าอากาศยานนราธิวาส – อำเภอตากใบ – ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ
จากท่าอากาศยานนราธิวาส – อำเภอสุไหงโก-ลก – ด่านศุลกากรอำเภอสุไหงโก-ลก
จากท่าอากาศยานนราธิวาส – อำเภอสุไหงปาดี
จากท่าอากาศยานนราธิวาส – อำเภอระแงะ (ต่อรถลีมูซีนเข้าตัวเมืองแล้วต่อรถโดยสาร-ประจำทางเข้าอำเภอระแงะ)
รถสองแถวประจำทางเข้าอำเภอเมืองนราธิวาส
สถานีรถไฟตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนราธิวาส ประมาณ 35 กิโลเมตร ผู้โดยสารสามารถนั่งรถรีมูซีน จากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังขนส่งนราธิวาส และต่อรถประจำทางไปยังสถานีรถไฟ อำเภอระแงะได้

จุดเดินไปขึ้นเครื่องบิน

จุดเดินไปขึ้นเครื่องบิน

ที่เที่ยวแนะนำ