ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 486

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ตั้งอยู่บนเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ ตามทางหลวงสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากศาลาคลางจังหวัดประมาณ 8 กม.เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ ภายในบริเวณพระราชตำหนักจะมีศูนย์ศิลปาชีพพิเศษซึ่งเป็นแหล่งผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา

พระตำหนักฯเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 9.00 น. -16.00 น. เว้นเฉพาะช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐานมาประทับอยู่เท่านนั้น

ป้ายด้านหน้าของทักษิณราชนิเวศน์

ป้ายด้านหน้าของทักษิณราชนิเวศน์

ทางเข้าไปด้านใน

ทางเข้าไปด้านใน

ที่เที่ยวแนะนำ