ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 848

ฟาร์มกล้วยไม้เอ็มแอนด์ดับเบิ้ลยู

ตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง บริษัทเอ็มแอนด์ดับเบิ้ลยู เป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ รายหนึ่งของจังหวัดนครปฐม นักท่องเที่ยวสามารถชมกระบวนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การบรรจุหีบห่อก่อนส่งออกยังต่างประเทศ ค่าเข้าชม 40 บาทต่อคน ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. (034) 321166, 321175

ที่เที่ยวแนะนำ