ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,084

สวนสามพราน

เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม กม. 32 อยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี มีเนื้อที่ 170 ไร่ ภายในจัดเป็นสวนดอกไม้นานาพรรณ มีบริการโรงแรม ที่พัก ห้องอาหาร สปา และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • กิจกรรมวิถีไทย 12 ฐาน ให้ได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง อาทิ ปั้นดิน ร้อยมาลัย รำกระทบไม้ เป็นต้น เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงช้างแสนรู้ ที่มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 18 ล้านคน เปิดบริการ 2 รอบ ทุกวัน เวลา 13.30 น. และ 14.45 น.
  • สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ยังได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบอินทรีย์กับกิจกรรมล่องน้ำลุยสวน วันเสาร์เปิดบริการ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. วันอาทิตย์เปิดบริการ 1 รอบ เวลา 10.00 น.
  • อุดหนุนสินค้าดีจากเกษตรกรที่ตลาดสุขใจ เปิดบริการเวลา 10.00 – 16.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สามพราน ริเวอร์ไซด์ เปิดตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ค่าบัตรผ่านประตูผู้ใหญ่ท่านละ 50 บาท เด็กท่านละ 20 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-322 544 และ034-322 588-93

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ