ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 641

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก หรือเรียกกันง่ายๆว่า พิพิธภัณฑ์นกฮูก ซึ่งที่นี่เป็นแห่งรวมศิลปะของสะสมที่เกี่ยวกับนกฮูกอย่างเดียวเท่านั้น พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกเริ่มต้นจากการที่เป็นของสะสมของ รศ. ปั้นกล่ำ และครอบครัว ที่ได้สะสมมามากกว่า 5 ปี มีงานสะสมนกฮูกที่มาจากทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา

ที่เที่ยวแนะนำ