ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 850

วัดศรีมณฑา

วัดศรีมณฑา ตั้งอยู่ บ้านคำฮี ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เรียกว่าหอแจกหรือศาลาการเปรียญซึ่งตั้งโดเด่นอยู่กลางลานวัด สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เสา โครงสร้าง และชิ้นส่วนของตัวศาลาล้วนเป็นไม้ขนาดใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ ทรงจัตุรมุข หลังคามีลักษณะจะเหมือนวัดในภาคเหนือตอนบนและพม่า คือเป็นหลังคามุงกระเบื้องดินเผา ทรงปั้นหยาซ้อนเป็นชั้นสี่ชั้นลดหลั่นกันแต่ละด้านของหลังคามีหน้าจั่วประดับสวมงามสันหลังคาเป็นปูนปั้นรูปพญานาค เชิงชายหลังคาทุกชั้นประดับไม้ฉลุลายอย่างอ่อนช้อยสวยงาม