ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 915

วัดมัชฌิมาวาส มุกดาหาร

วัดมัชฌิมาวาส มุกดาหาร เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของอำเภอ และเป็นที่รักษากลองมโหระทึกโบราณที่มีขนากใหย่ที่สุดในประเทศไทย และในบริเวณวัดยังมีสิมเก่าแก่ซึ่งมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์สวยงามน่สนใจด้วย

กลองมโหระทึก เป็น กลองสัมฤทธิ์หน้าเดียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 86 เซนติเมตร ตัวกลองยาว 90 เซนติเมตร หน้ากลองเป็นรูปตะวันนูน มีแฉก 14 แฉก มีรูปกบติดขอบกลองจำนวน 4 ตัว กลองดังกล่าวเชื่อว่าอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี และเป็นกลองที่พวกข่าและขอมโบราณชอบเก็บสะสมไว้ ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2481 ที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขงที่น้ำเซาะพังตรงบ้านนาทามของลาว