ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 655

น้ำตกแก่งโพธิ์

น้ำตกแก่นโพธิ์ เป็นน้ำตกที่มีลักษณะแผ่ออกกว้างไม่สุกนัก ด้านล่างน้ำตกมีโขดหิน ลานหิน และไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น ลงเล่นน้ำได้บริเรณด้านบนของน้ำตกเป็นลานหินกว้าง ช่วงที่มีน้ำน้อยจะเป็นแอ่งน้ำใสสะอาดคล้ายสระว่ายน้ำธรรมชาติเหมาะลงแช่น้ำคลายร้อน