ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 862

วัดภูกำพร้า

วัดภูกำพร้า เป็นวัดที่มีภาพเขียนที่ธาตุเจดีย์ องค์ธาตุเจดีย์มีขนาดใหญ่ เรือนธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันสามชั้นมีเทวดาประทับที่มุมทั้งสี่มุม หันหน้าออกไปทางตะวันออกและตะวันตก ความโดดเด่นอยู่ที่ผนังของเรือนธาตุซึ้งซ้อนกันสามชั้นยังมีภาาพเขียนโทนสีสดใส เรื่องสัตว์ป่าหลากหลายชนิดในดงไม้