ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 795

วัดโพธิ์ศรีแก้ว

วัดโพธิ์ศรีแก้ว เป็นสิมที่สร้างขึ้นใหม่ขนาดใหญ่กว่าสิมเก่า จึงเรียกกันว่าโบสถ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีระเบียงด้านหน้า อยู่บนฐานลวดบัวปูนปั้น หลังคาสองชั้น ชั้นบนมีหน้าจั่ว รุปทรงสิมหลังใหม่นี้เป็นแบบพื้นบ้านอีสานโดยแท้แต่ผนังสิมไม่มีการตกแต่งประณีดสวยงามแบบสิมหลังเก่