ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 913

ถ้ำประทุน

เป็นถ้ำขนาดกลาง อยู่บนยอดเขาวัวแดง เคยเป็นที่พักทัพของแม่ทัพสมัยโบราณ เคยมีแร่ทองคำ และมีบ่อร่อนแร่ปรากฏอยู่ทั่วไปบริเวณหน้าถ้ำ