ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 828

ถ้ำวัวแดง

ถ้ำวัวแดงตั้งอยู่ที่ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บนเทือกเขาวัวแดง สันเขามีลักษณะคล้ายหลังวัว ภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่จำนวนมาก บริเวณนอกถ้ำเป็นสำนักสงฆ์ ในบริเวณเดียวกันยังมีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่ง เช่น ถ้ำยายชี ถ้ำบ่อทอง ฯลฯ การจะขึ้นไปถ้ำวัวแดงจะต้องเดินไปตามบันได 1,401 ขั้น ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมเรียก ถ้ำประทุนเพราะภายในคล้ายประทุนเกวียน