ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 468

ซาฟารีเวิลด์

ซาฟารีเวิลด์ นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับสัตว์ป่าพันธุ์ที่หายาก ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติ อาทิ เช่น ม้าลาย,นกกระจอกเทศ, ยีราฟ, แรดขาว, นกกระเรียนหงอนพู่, สิงโต,เสือโคร่ง,แบล็คบั๊ค, หมีแคนาดา เป็นต้น