ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 444

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภันฑ์นี้เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศและกิจกรรมการบินภายในประเทศไทย มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการการบินต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย มีการจัดแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การบินของไทย เช่น เครื่องบินที่กองทัพอากาศไทยออกแบบและสร้างเอง  เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งฯ หรือเครื่องบินที่เหลือเพียงลำสุดท้ายในโลก เป็นต้น