ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 900

วัดสุวรรณเสวริยาราม

วัดสุวรรณเสวริยาราม อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ริมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32 ) กิโลเมตรที่ 103-104 หรือ จากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนคลองชลประทานประมาณ 3 กิโลเมตร มีสิ่งที่ น่าสนในคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 4-5 เป็นฝีมือช่างหลวง ซึ่งได้รับอิทธิพล ตะวันตก เช่น การแรเงาต้นไม้ เมฆ และการเขียนทัศนียภาพ เป็นต้น มีพระพุทธไสยาสน์ยาวประมาณ 10 เมตร ประดิษ ฐานอยู่ในพระวิหาร นอกจากนี้มีวิหารเก่าแก่อีกหลังหนึ่ง พระเจดีย์และพระพุทธรูปปูนปั้น ซึ่งส่วนเศียรเป็นศิลาทราย แบบอยุธยา นำมาจากวัดโพธิ์ถนน โบราณสถานในวัดนี้มีอายุประมาณ 100 ปี

ที่เที่ยวแนะนำ