ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,160

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

หรืออ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กม. เป้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ