แก้ไข

 

เทศกาลประเพณี, อำนาจเจริญ

 

ประเพณีการแข่งเรือยาว

จัดขึ้นในราวเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน ซึ่งติดกับแม่น้ำโขง มีเรือจากอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรือจากอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และเรือจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาร่วมแข่งขันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี

นอกจากนี้ชาวอำนาจเจริญยังได้ฟื้นฟู ประเพณีลงช่วง ให้เป็นประเพณีประจำจังหวัด การลงช่วงเป็นการชุมนุมกันของหนุ่มสาว ฝ่ายสาวจะมีกิจกรรมทอผ้า สาวไหม ขณะเดียวกันพวกหนุ่มๆ ก็มาร่วมสนุกโดยบรรเลงเพลงพื้นบ้านด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาทิ แคน และพิณ

 

ที่พักแนะนำ