2 ร้านอาหาร อำนาจเจริญ  ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ที่กิน

แก้ไข

 

ร้านอาหาร, อำนาจเจริญ

 

 อำเภอเมืองฯ
ชิตสกล รีสอร์ท 40 หมู่ 14 ต.บุ่ง  โทร. 045-511-500-1 มี 31 ห้อง ราคา 250-1,200 บาท.
ปาร์คคิซ ถนนอรุณประเสริฐ ทางไปยโสธร โทร.(01) 4230199 จำนวน 20 ห้อง ราคา 250-400 บาท
เลิศวิจิตร ถนนอรุณประเสริฐ โทร. 045-451-462 จำนวน 34 ห้อง ราคา 180-350 บาท
สวนน้ำนันทรัตน์ 127 หมู่ 8 ถนนชยางกูร โทร.045-270-242 จำนวน 9 ห้อง ราคา 400-1,200 บาท
อำนาจเจริญ 288/267 ถนนวิชิตศิลป์ โทร.045-451-092 จำนวน 20 ห้อง ราคา 120-200 บาท
ฮอทไลน์ 69 หมู่ 5 ต.บุ่ง โทร.045-270-222-3 จำนวน 9 ห้อง ราคา 300-500 บาท

 

ที่พักแนะนำ