ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 922

วัดบรรพตคีรี ภูจ้อก้อ

วัดบรรพตคีรี ภูจ้อก้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ภายในวัดสักการะเจดีย์และหุ่นขี้ผึ้งหลวงปูคำหล้า
หลวงปู่คำหล้าเขมปัตโต เดิมชื่อ หล้า เสวตร์วงศ์ เป็นศิษย์อาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร และเป็นพระเถราจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วทุกสารทิศ หลวงปู่ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2540 หลวงตามหาบัวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งหลวงปูคำหล้าให้ความเคารนพนับถือ